ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้กำกับภาพยนตร์" (Director)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนแรกนี้ เราพาไปทำความรู้จักกับ "ผู้กำกับภาพยนตร์"

เนื้อหา : ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - - - -


ทำความรู้จัก "ผู้กำกับภาพยนตร์"

ตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุมการผลิตภาพยนตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงแนวคิด จินตนาการจากบทให้กลายเป็นภาพยนตร์ นั่นคือ "ผู้กำกับภาพยนตร์"

ผู้กำกับภาพยนตร์มีหน้าที่ให้การถ่ายทอดความคิด และเลือกองค์ประกอบทุกอย่างตามที่ตนเองต้องการ ผ่านการศึกษาบทและเข้าใจตัวแสดงอย่างละเอียด และมีหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการทุกอย่างในกองถ่าย ทั้งภาพและเสียง ซึ่งผู้กำกับแต่ละคนจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เพราะไม่มีทฤษฎีตายตัวในการกำกับ

ทั้งนี้ผู้กำกับภาพยนตร์บางคนสามารถกำหนดผู้ร่วมงานในฝ่ายต่างๆ ได้ โดยที่ผู้อำนวยการสร้างจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้หากทุนในการสร้างยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

โดยอัตราค่าตอบแทนนั้นจะอยู่ตามจำนวนเรื่องที่กำกับ และเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของภาพยนตร์


. . .


[หน้าที่ของผู้กำกับภาพยนตร์]

• ทำความเข้าใจ ตีความบทละคร
• เลือกผู้ออกแบบ และผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ
• ให้คำแนะนำและรับฟังความเห็นของการคัดเลือกนักแสดงทุกฝ่าย เพื่อตกลงกันถึงรูปแบบการทำงาน
• เตรียมการในทุกขั้นตอน ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทุกกระบวนการ
• ฝึกซ้อมการแสดงก่อนถ่ายทำจริงในระหว่างถ่ายทำ และรับผิดชอบในภาพรวมจนกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์


. . .


[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์]

• มีแนวคิดสร้างสรรค์
• กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
• มีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำ
• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
• มีความสนใจ และติดตามข่าวสาร ความรู้ในทุก ๆ ด้าน
• มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
• มีคุณธรรม จริยธรรมไม่ดูถูกผู้อื่น
• มีรสนิยม

#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว