ปี พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัคร...นักเรียน ม.5-6 เข้าร่วมกิจกรรม COSCI YOUNG SANDBOX PROGRAM 2021

"COSCI YOUNG SANDBOX PROGRAM 2021" กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อสังคม

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับ วิชาเอกการจัดธุรกิจไซเบอร์ และ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

ดำเนินการจัดโครงการ COSCI YOUNG SANDBOX PROGRAM 2021 ::: กิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อสังคม 
ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 
โดยเปิดรับสมัคร...นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทั่วประเทศ 
เพื่อ...เข้าร่วมกิจกรรม "จำลอง" ความคิด...ประลองไอเดีย พร้อมนำเสนอแผนธุรกิจ
...ที่สามารถสร้างได้จริง และขายได้จริง ตลอดระยะเวลา 2 วัน...รับรอง!!! ความสุข สนุก และความรู้...

พร้อมมอบประกาศนียบัตร....หลังสิ้นสุดโครงการ 

-----ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย...ตลอดกิจกรรม
สมัครได้ที่...https://forms.gle/TDGi5MGExEbrwUDn8
-----

รับจำนวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการ 50 คน เท่านั้น!!!
รับสมัคร วันนี้-15 มิถุนายน 64 เท่านั้น+++ 

#cosci #swu #cosciswu #ทีมมศว #ทีมนวัต#dek65 #dek64 #COSCIYSP2021