ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ภาพยนตร์สั้น : นอนกรนเสี่ยงตาย

เขาบอกว่านอนกรนเป็นเรื่องปกติที่ใครก็เป็นกัน ล้วนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ทำให้ละเลยอาการนอนกรน และไม่ได้รับการรักษา

บางคนมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ Obstructive sleep apnea (OSA) ภาวะนี้ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างให้เกิดความรำคาญจากเสียงกรนเท่านั้น ยังส่งผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นง่วงนอนตอนกลางวัน อารมณ์เสียง่าย หรือเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิตผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- พริมา สาทิสสะรัต
- สถาพร สุตจิตจูล