ปี พ.ศ. 2562

Interactive Photobook : SoLong Album (ตัวอย่างผลงานเพลง)

การมีโซเชียลมีเดียและระบบขนส่งที่สะดวกสบาย ทำให้ความรักเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย มาร่วมฟังร่วมเล่นไปพร้อมๆ กันใน "SoLong album" กับหกบทเพลง และ Interactive book เพื่อสรัางความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับความรักและระยะทางให้มากยิ่งขึ้น


ตัวอย่างผลงานภายในเล่ม 

ความรักและระยะทาง
ระยะการยอมรับความห่างไกล โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ


SoLong Album Track 06 - I'm fine
Lyrics and Vocal by Jeaniich , Flukie
Mix and Master by Flukie