ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : YALAO - จ.ยะลา

“อ.เบตง จ.ยะลา” เป็นเมืองใต้สุดแดนสยาม เป็นสถานที่ที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนทั้ง ไทย จีน และมุสลิม เบตงเป็นเมืองที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเพราะห้อมล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่

อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีหมอกตลอดทั้งปีและยังมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ของดินจึงทำให้พืชเศรษฐกิจอย่างส้มโชกุน

จากแหล่งปลูกในพื้นที่ อ.เบตง กลายเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งส้มโชกุนของ อ.เบตง มีจุดเด่นคือ เปลือกล่อนปอกง่าย มีกลิ่นหอม รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ไม่มีกาก ซึ่งจะแตกต่างจากส้มโชกุนของที่อื่นผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวชัญญานุช ปัญญานะ
- นางสาวปัณฑิยา พันธ์ตา
- นางสาวสุทธาวดี ปิยะธรรมวุฒิกุล