ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : Petty cash for eTouch

ชื่อผลงาน : Petty cash for eTouch
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : ระบบจัดการการเบิกเงินสดย่อยที่ง่ายต่อการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการการเบิกเงินสดย่อยสำหรับบริษัทอีทัชจำกัด โดยเน้นที่การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานมาจากความต้องการของพนักงานภายในบริษัทเอง


Watch on Facebook


ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ประเมศฐ์ ศิริเรืองชานนท์
- พัทธนันท์ งานเจริญกุล
- ภวัต ทวีกุล