ปี พ.ศ. 2563

Visual Effect Short Movie : Cyber Stalker

“Sometimes, Social media make you become a victim”
การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ เพื่อเตือนถึงภัยคุกคามของ Cyberstalking

By Noppawat