ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application : LOZIO

ชื่อผลงาน : LOZIO
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชัน
Concept : เข้าถึงร้านค้าโลคัลในทุกพื้นที่ ร่วมสนับสนุนธุรกิจรายย่อย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย LOZIO

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวสไตล์โลคัล" แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น ที่จะช่วยให้คุณค้นหาร้านค้า-ร้านอาหารที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยเน้นไปที่ร้านค้าท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ธุรกิจรายย่อย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้จะมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว มาค้นหาร้านค้าสำหรับคุณกันเถอะ Let’s travel 


ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- อรรถนนท์ ปานรัตน์