ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ได้รับรางวัล TOP 100 โดย อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ และได้ฝึกงานกับ P&G

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวบีเดีย เค.ซี.
นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ได้รับรางวัล TOP 100
โดย อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ และได้ฝึกงานกับ P&G