ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : Butterfly City of the Eastern - จ.สระแก้ว

“สระแก้ว” เมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งดูผีเสื้อที่มากที่สุดแห่งภาคตะวันออก

พวกเราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีแรงบันดาลใจจากลวดลายและสีสันของปีกผีเสื้อสายพันธุ์เด่นประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา มาถ่ายทอดเรื่องราวร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวปิยนุช สันติจิรกุล 
- นางสาวรุ่งทิวา โฆษิตกิตติวงศ์