ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง เข้าชิงรางวัล "Best Newcomer Actor" ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival

ขอแสดงความยินดี

"แซม" พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง

เข้าชิงรางวัล "Best Newcomer Actor"จาก

ผลงานภาพยนตร์เรื่อง "Nobody's Happy If I'm Not"

ประกาศผล วันที่ 7-9 ตุลาคม 2566

ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติBusan International Film Festival
ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้