ปี พ.ศ. 2567

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับรางวัล ณ งานเทศกาล chinagmai Film Festival 2023

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวอริสรา สุวรรณสุทธิ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว.

ได้รับรางวัล "Special Mention"
จากผลงานภาพยนยนตร์สั้นเรื่อง "The Daster"

ขอขอบคุณรางวัลจากเทศกาล Chiangmai Festival 2023
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC เชียงใหม่)
วันที่ 13 สิงหาคม 2566