ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Social Media Marketing : Famutation

ชื่อผลงาน: Famutation
ชื่อ Thesis: การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอและส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทยกับความเชื่อเรื่องดวง: กรณีศึกษา Famutation
Concept: The Area of lucky guys

Famutation สื่อออนไลน์ที่นำเสนอทริคการแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายแบรนด์คนไทยควบคู่ไปกับการเสริมดวง ด้วยบริการโปรโมทและรีวิวสินค้าแบรนด์ไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายคนไทยและนำเสนอวิธีการเสริมดวงในแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของดวงและแฟชั่น ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวจิรัชยา บวงสรวง
- นางสาวนงนภัส เหรียญทอง
- นางสาวศรัณยา นันทวัฒนานุกูล