ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application : COSCI Life

ชื่อผลงาน : COSCI Life
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชัน
Concept : ให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายด้วย COSCI Life

แอปพลิเคชันเพื่อการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับแยกขยะสำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักการแยกและทิ้งลงถังอย่างถูกวิธี ตามแต่ละถังที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีฟังก์ชั่นพิเศษที่สามารถ Scan ประเภทขยะได้แบบ Realtime ทำให้ง่ายต่อการแยกประเภทขยะมากขึ้น อีกทั้งนิสิตยังสามารถนำคะแนนจากการทิ้งขยะไปแลกคะแนนชั่วโมงจิตอาสาได้อีกด้วย
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- เบญญาภา ไวนา
- ปวริศา คำตรง