ปี พ.ศ. 2567

SWU GAME : 2023 นิสิต COSCI ⭐️ ลำดับที่ 4 : คะแนนรวมกีฬาฯ

SWU GAME : 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต COSCI ลำดับที่ 4 : คะแนนรวมกีฬาฯ

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เมื่อวันที่ 28 มการาคม ที่ผ่านมา