ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Content Marketing : Mayday Pls

ชื่อผลงาน: Mayday Pls
ชื่อ Thesis: การสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์เกม ROV และ PUBG MOBILE Mayday Pls)
Concept: เล่นเกมไม่เก่ง แต่เล่นเป็นนะ

นำเสนอข่าวสารและเทคนิคการเล่นต่างๆ ของเกม ROV และ PUBG MOBILE และสตรีมมิ่งเกมเพื่อความบันเทิงและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ติดตาม โดยใช้ช่องทาง Facebook และ YouTubeผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวณัฐธิดา หมั่นกิจพงษ์
- นายพลิศ เรืองโรจน์ธรรม
- นายศรัณย์ เหล่าประชัยวัลย์