ปี พ.ศ. 2567

SWU GAME : 2023 นิสิต COSCI ได้รางวัล️ลำดับที่ 3 : การประกวดผู้นำเชียร์ จาก 17 คณะ/วิทยาลัย

SWU GAME : 2023

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต COSCI

ได้รางวัล️ลำดับที่ 3 : การประกวดผู้นำเชียร์จาก 17 คณะ/วิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เมื่อ

วันที่ 28 มการาคม ที่ผ่านมา