ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เข้าชิงรางวัล "Best Supporting Actress" ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival

ขอแสดงความยินดี

"ชาร์เลท" วาศิตา แฮเมเนา

นิสิตชั้นปี่ที่ 2 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

เข้าชิงรางวัล "Best Supporting Actress"

จากผลงานภาพยนตร์เรื่อง "Delete"

ประกาศผล วันที่ 7-9 ตุลาคม 2566
ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan International Film Festival
ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้