ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัล : ชนะเลิศ WAKEBOARD OPEN MEN

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

พีรณัฐ ฟักทองอยู่
นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ได้รับรางวัล : ชนะเลิศ WAKEBOARD OPEN MEN

จาก SEADOO THAILAND WAKE OPEN 2023

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ที่ Alpha Wake Camp

ขอขอบคุณรางวัลจาก WWA (WORLD WAKE ASSOCIATION)