ปี พ.ศ. 2563

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับรางวัล ‘สยามกินรี’ ผู้นำด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

นางสาววรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์
นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

ได้รับรางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม ดาวรุ่งลูกกตัญญู ผู้นำด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมี พลเอกจรัญ กุลวณิชย์ ประธานอาวุโสสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

โดย สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์