ปี พ.ศ. 2564

นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Animator Festival ครั้งที่ 6 (TAF)

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ Thailand animator festival ครั้งที่ 6 : festival from home

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
ได้รับรางวัล
"TOP 10 Best Animator Award & เข้ารอบ 30 ผลงานสุดท้าย"                    ถึง 3 ผลงาน ได้แก่

TAF6 เทศกาลประจำปีเพื่อนักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทย เปิดรับผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมฉายในเทศกาล เพื่อค้นหา 10 ผลงานแอนิเมชันที่เจ๋งที่สุดประจำปี แจ้งเกิดผลงานให้เป็นที่รู้จัก กับกรรมการระดับ TOP ของอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยเนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด-19 เทศกาลในครั้งที่ 6 นี้ จึงจัดแบบ Online 100% #Festival_From_Home  โดยผลงานที่เข้ารอบจะถูกจัดฉายออนไลน์ในกลุ่มปิดแบบจำกัดการเข้าถึง และ ลบออกหลังเทศกาลเสร็จสิ้น เพื่อให้ผลงานของผู้เข้ารอบ สามารถส่งประกวดต่อในเทศกาลระดับ Global อื่นๆต่อไป