ปี พ.ศ. 2563

[บริการวิชาการฯ] อาหารปลอดภัยด้วย 4 ประการ แค่ทำตามก็ไม่เกิดโรค

อาหารปลอดภัยด้วย 4 ประการ แค่ทำตามก็ไม่เกิดโรคแล้ว

วันนี้เรามีข้อแนะนำเรื่องอาหาร ปลอดภัยในช่วงอากาศร้อนชื้นนี้ว่าเรา จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง และจะต้อง ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อที่จะปลอดภัย จากการทานอาหารในทุกๆวัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

ข้อมูล : อ.ดร.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ออกแบบ : การสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม