ปี พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบประเมินฯ ปค003 สำหรับอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความร่วมมือในนิสิตที่มีเรียนในรายวิชาตามตารางนี้ (ที่ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษ) ทำ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ปค003) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ภายใน 10 พฤษภาคม 2562 


สำหรับอาจารย์ภายในฯ และรายวิชาอื่นๆ ที่ไม่ปรากฎในตาราง นิสิตสามารถประเมินได้ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th ภายใน 29 พฤษภาคม 2562


* หากเปิดผ่าน Smartphone ให้เข้าเว็บไซต์ในรูปแบบแนวนอน จึงจะปรากฎลิงค์ให้เข้าทำแบบสอบถาม

รหัสวิชา ชื่อวิชา Section กลุ่มผู้เรียน ลิงค์
COS203 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION B02 IC24(1-15),IC25A,IC26 ปค003
COS203 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION B03 IC24(16-30),IC25A,IC26 ปค003
ID201 DIGITAL MEDIA DESIGN CONCEPT B02 IC29 ปค003
INC301 TRENDS IN NEW MEDIA AND SOCIETY B01 IC3IC ปค003
CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY B01 IC32 ปค003
INC302 AUDIENCE ANALYSIS B01 IC3IA ปค003
COS104 MEDIA STUDIES B03 IC17 ปค003
COS104 MEDIA STUDIES B04 IC18 ปค003
COS103 CONTEMPORARY AESTHETICS B03 IC19 ปค003
INC233 PRINCIPLES OF PUBLIC HEALTH AND NUTRITION B01 IC28 ปค003
CDM214 ETHICS AND LAW IN DIGITAL MEDIA B01 IC24(1-15),IC25A,IC26 ปค003
CDM214 ETHICS AND LAW IN DIGITAL MEDIA B02 IC24(16-30),IC25A,IC26 ปค003
CSC223 3D MODELING AND RENDERING B01 IC21 ปค003
CSC241 E-PAYMENT B01 IC22 ปค003
CD315 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B01 IC4CA ปค003
CDM213 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B01 IC24 ปค003
CD241 CONCEPT AND STYLE B01 โทบังคับ2555 ปค003
CDM212 CONCEPT AND STYLE B01 โทบังคับ2560 ปค003
IC351 COMMUNICATION TO MEETING, INCENTION, CONFERENCE AND EVENTS FOR TOURISM B01 โทเลือก2554 ปค003
INC322 COMMUNICATION TO MEETING, INCENTION, CONFERENCE AND EVENTS FOR TOURISM B01 IC3IA ปค003
ID251 E-GAMES DESIGN I B01 IC31 ปค003
CD315 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B03 โทบังคับ2555 ปค003
CDM213 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B04 โทบังคับ2560 ปค003
CS103 ETHIC AND LAW ISSUE INFORMATION TECHNOLOGY B01 IC31 ปค003
INC324 INTEGRATED MEDIA FOR SUSTAINABLE TOURISM B01 IC3IA ปค003
INC325 COMMUNITY IDENTITY FOR TOURISM COMMUNICATION B01 IC3IA ปค003
COS301 CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT B01 IC23 ปค003
INC281 SPEECH FOR SOCIAL COMMUNICATION B01 โทบังคับ2561 ปค003
INC261 STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATION B01 IC3IB ปค003
CDM234 DIRECTING FOR CINEMA II B01 IC25A ปค003
INC151 PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION B01 IC19 ปค003
CD315 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B02 IC3CB,IC3CC ปค003
CDM213 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM B03 IC26 ปค003
COS104 MEDIA STUDIES B01 IC11 ปค003
INC354 EDUTAINMENT PRODUCTION FOR HEALTH B01 IC3IB ปค003
IC251 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION B01 โทบังคับ2554 ปค003
INC152 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION B03 โทบังคับ2559 ปค003
INC152 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION B04 โทบังคับ2561 ปค003
INC262 CREATIVE WRITING FOR MASS MEDIA B01 IC29 ปค003
INC383 WRITING FOR SOCIAL COMMUNICATION B01 โทบังคับ2561 ปค003
COS104 MEDIA STUDIES B02 IC12 ปค003
CSC271 ETHIC AND ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY LAWS B01 IC21 ปค003
CB426 DIGITAL MARKETING B01 IC32 ปค003
INC224 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS B01 IC27 ปค003
INC202 PRINCIPLES OF MARKETING COMMUNICATION B02 IC29 ปค003
COS202 THAI AND ASIAN WISDOM B01 IC13 ปค003
COS202 THAI AND ASIAN WISDOM B04 IC19 ปค003
CDM143 RENDERING TECHNIQUE IN DIGITAL MEDIA B01 IC26 ปค003
ID202 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION B01 IC3CB,IC3CC ปค003