ปี พ.ศ. 2562

แรกพบนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI FIRST DATE 2019) : VOLG JOU HART

บรรยากาศกิจกรรมแรกพบนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปี 2562 (COSCI FIRST DATE 2019) โดยในปีนี้มาในคอนเซ็ปท์ 'VOLG JOU HART' สู่การเป็นชนเผ่าแห่งดินแดนนวัตกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้มาพบปะกับเพื่อนๆ รวมทั้งรุ่นพี่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Team Building ผ่านฐาน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ทางรุ่นพี่และสโมสรนิสิตฯ ได้เตรียมไว้

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


จัดโดย : สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Video By : PR COSCI.SWU


#COSCI1stDate #COSCISWU #ทีมมศว