ปี พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) / วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบที่ 3 : เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 2562!

ต่อยอดแนวคิดพร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่หลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ในศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะ การสื่อสาร และการจัดการ ผ่าน 4 กลุ่มวิชาที่ไม่ควรพลาด

• การออกแบบเพื่อธุรกิจ : เน้นการฝึกปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
• การสื่อสารสุขภาพ : สุขภาพคือเรื่องสำคัญ พร้อมนำข้อมูลมานำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านกลยุทธ์และทฤษฎีที่ไม่เหมือนใคร
• ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รู้ลึกรู้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• นวัตกรรมสื่อสาร : สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม


เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 ทาง http://admission.swu.ac.th

เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย
► วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระบบของมหาวิทยาลัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :

• โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
• Line : @cosci
• Facebook : COSCI SWU