ปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน 'พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2562'

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญชวนเชิงพบปะ ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และอบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเชิงวิชาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และพบปะเพื่อนศิษย์เก่า


โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า

กิจกรรม "พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า"

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ


➡️ ลงทะเบียนฟรี! ผ่านทางแอปพลิเคชัน eventpop 

ลงทะเบียนออนไลน์.. ฟรี!


. . .


รายละเอียดการสัมมนาฯ

• กฎหมาย ภาษี ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา / โดย : ดร. พีรภัทร ฝอยทอง

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ กับ การทำงานและการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรมสื่อสารในยุค Thailand 4.0 / โดย : คุณหนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์


. . . 


ติดตามข่าวสารศิษย์เก่าและรายละเอียดกิจกรรมทาง : fb COSCI Alumni

#ทีมมศว #COSCIAlumni