ปี พ.ศ. 2566

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และได้มีการทำ Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเบื้องต้น รวมถึงการเยี่ยมชมห้อง Studio สำหรับการถ่ายภาพ, ห้อง Computer ภาคปฏิบัติ และสุดท้ายได้เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนจริงๆ ในห้องเรียนร่วมกับพี่ๆนิสิตปัจจุบัน.ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา