ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้จัดการศิลปิน" (Artist Manager)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 4 เราพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ นั่นคือ "ผู้จัดการศิลปิน"

เนื้อหา : อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "ผู้จัดการศิลปิน"

ผู้จัดการศิลปิน (Artist Manager) หรือ ผู้บริหารศิลปิน หรือส่วนใหญ่มักเรียกติดปากว่า ผู้จัดการดารา ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่เคียงข้างศิลปิน หรือ นักแสดง ตั้งแต่ช่วงเวลาวางแผนงาน บริหารจัดการงาน

ซึ่งการบริหารจัดการศิลปินนั้นจะมีความแตกต่างไม่เหมือนการบริหารจัดการสินค้า แนวทางในการดูแล พัฒนา และบริหารศิลปินจึงเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจเจกบุคคลในความหมายที่ “ปัจเจกบุคคล” หมายถึง “ศิลปิน นักแสดง หรือ นักร้อง”


. . .


[ หน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการศิลปิน ]

• พัฒนาศิลปิน หรือ นักแสดงในสังกัด โดยเริ่มตั้งแต่การสอนหรือฝึกการแสดง พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การเต้น ภาษา เป็นต้น
• วางแผนสร้างแบรนด์บุคคลให้กับศิลปิน หรือ นักแสดง
• การบริหารจัดการตารางการทำงานและการติดต่อประสานงานต่างๆ

ซึ่งผู้จัดการศิลปินนี้ สามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างกว้างขว้าง ทั้งวงการภาพยนตร์ ละคร (โทรทัศน์) ซีรียส์ และ วงการเพลง


. . .


[ ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้จัดการศิลปิน ]

• มีทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการศิลปิน มีความเข้าใจในตัวศิลปินเป็นอย่างดี
• เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เก่งด้านการประสานงานกับบุคคลต่างๆ
• มีภาวะผู้นำ สร้างความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจให้กับตัวศิลปิน
• สามารถสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปินได้
• การสร้างเครือข่าย หรือ Connection ทั้งสายงานเชิงธุรกิจและสื่อมวลชน
• การเข้าสังคม ต้องรู้จักกาลเทศะ การแต่งกาย การวางตัวที่เหมาะสม
• การติดต่อสื่อสาร ผู้จัดการศิลปินควรมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
• ทักษะอื่นๆ เช่น นักขายที่ดี ทำให้ผู้สนับสนุนเกิดความสนใจในตัวศิลปิน มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และรู้จักการแก้ไขปัญหา หาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ศิลปิน


#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว