ปี พ.ศ. 2562

[#CEF2019] COSCI Thesis Exhibition Festival 2019

[#CEF2019 - COSCI Thesis Exhibition Festival 2019]

พบกับ 6 นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
จากนิสิต 9 วิชาเอก ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น้องๆ มัธยมศึกษา, นิสิตนักศึกษา, ผู้ประกอบการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมผลงาน.. เข้าชมฟรี!!


20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ / ศูนย์การค้าสยามพารากอน


• Keep Rolling Thesis Exhibition - มาร์คเถอะจ้ะ จะเผื่ออะไรนักหนา
20-21 เมษายน 2562
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร

• (In)notice Thesis Exhibition
25-26 เมษายน 2562
ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

• ชาญชรา : Thesis Exhibition
1-3 พฤษภาคม 2562
ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

• ไซเบ้อเร่อ : Cyber Business Thesis Exhibition
10-11 พฤษภาคม 2562 
ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

• บังเกิดก้าว Thesis Exhibition
10-12 พฤษภาคม 2562
ณ ลานเอเทรี่ยม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

• Infinite Gravity : COMMU Thesis Exhibition
14-15 พฤษภาคม 2562
ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์


#ทีมมศว #COSCISWU