ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบ 4

การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 (Direct Admission)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์วิชากาออนไลน์ ผ่าน Application Zoom 
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย


  • ให้ผู้เข้าสอบสอบสัมภาษณ์วิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Zoom
    ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
    สอบสัมภาษณ์วิชาการ เวลา 09.00 น. เป็นต้น
รายละเอียดการสัมภาษณ์วิชาการ

1. ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
2. ให้ผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์วิชาการ รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom
     ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์วิชาการ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์วิชาการให้เรียบร้อย
3. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์วิชาการ
4. เข้ารับการสัมภาษณ์วิชาการตามลำดับที่กรรมการกำหนด


สาขาวิชา / วิชาเอก Meeting ID Passcode
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 813 4366 2329 168426


หมายเหตุ  
1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270 หรือ 090-942-9698
2.  ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการอัพโหลดเอกสารได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/cosciswunews และทาง E-mail : prcosciswu@gmail.com