ปี พ.ศ. 2563

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว รับรางวัล ‘ศิลปินสร้างสรรค์สังคม’

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว รับรางวัล ‘ศิลปินสร้างสรรค์สังคม’ ศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกแสดงความยินดีศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่องในปี 2562 จากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของทางบริษัทฯ มอบโดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)


#ทีมมศว #COSCISWU