ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก" (Property Master)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 10 เราพาไปทำความรู้จักกับ "ผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก"

เนื้อหา : ดร.ปิลันลน์ ปุณญประภา
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "ผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก"

ผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (Property Master) คือการตกแต่งฉากและองค์ประกอบทางศิลปะในงานภาพยนตร์และสื่อบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการเติมเต็มและสร้างภาพทางด้านงานศิลปะให้แก่ผู้ชมได้รับทราบถึงขอบเขตพื้นที่ระยะเวลารวมไปถึงอารมณ์ของงานภาพยนตร์และสื่อบันเทิงนั้นๆ

โดยอุปกรณ์ประกอบฉากแบ่งออกด้วยกันเป็นสองชนิดได้แก่ Set Props คืออุปกรณ์ประกอบฉากที่ถูกจัดวางไว้ในฉากเพื่อเสริมสร้างอรรถรสและความเข้าใจในเรื่อง และ Hand Props คืออุปกรณ์ประกอบฉากที่ไว้ใช้สำหรับเล่าเรื่อง


. . .


[หน้าที่ของผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก]

• การสร้างสรรค์องค์ประกอบและอุปกรณ์ฉากตามบทภาพยนตร์หรือเป็นไปตามที่ผู้กำกับต้องการ เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของสถานที่ หรือฉากนั้นๆ
• เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้าฉาก หรือให้นักแสดงถือ หรือกระทำกับอุปกรณ์ดังกล่าว
• ประสานงานระหว่างผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับศิลป์ ผู้กำกับภาพ ฝ่ายเทคนิคในด้านต่างๆ รวมถึงนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง


. . .


[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก]

• ความสนใจพื้นฐานทางด้านการตกแต่งภายในทางด้านยุคสมัยและสไตล์ในการตกแต่ง
• รู้จักการใช้คู่สีและวัสดุรู้จักการวางน้ำหนักขององค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้างมิติตื้นลึกให้เกิดขึ้นในงานภาพยนตร์และสื่อบันเทิง
• รู้จักการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะเป็นอย่างดี
• ต้องเป็นคนช่างสังเกต รู้จักตีความจากบทเพราะจะต้องนำเสนอสถานที่ผ่านองค์ประกอบทางศิลปะ


#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว