ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "Foley Artist"

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 8 เราพาไปทำความรู้จักกับ "Foley Artist"

เนื้อหา : อ.พัดชา อิทธิจารุกุล
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "Foley Artist"

Foley Artist คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเสียงเล็กๆ น้อยๆ ในภาพยนตร์ เช่น เสียงฝีเท้า เสียงชกต่อย เสียงน้ำหยด เป็นต้น เพื่อให้เกิดสียงที่มีความชัตเจน และช่วยส่งเสริม องค์ประกอบในฉากนั้นๆ ให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังมีการทำเสียงพิเศษใส่เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น เสียงชกกันในภาพยนตร์ จะใส่เสียงระเบิดเข้าไปผสมด้วยเพื่อให้ดูรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นต้น


. . .


[หน้าที่ของ Foley Artist]

• อัดเสียงหรือทำเสียงประกอบในภาพยนตร์ในช่วงการตัดต่อภาพยนตร์
• ทำเสียงพิเศษที่ไม่สามารถอัตได้จากในการถ่ายทำ


. . .


[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็น Foley Artist]

• มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งต่างๆ มาทำให้เกิดเสียงให้เหมือนมากที่สุด
• เป็นคนมีหูดี และมีความสนใจในเรื่องเสียงมาก
• รู้ถึงจังหวะในการทำเสียง
• มีพื้นฐานทางด้าน Sound Design, Sound Mixing, Music เป็นต้น


#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว