ปี พ.ศ. 2566

โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ภาพบรรยากาศ : โครงการสืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศวดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 9 วิชาเอก
ภายใต้ Theme : “COSCI Byenior, คาแรคเตอร์เนี้ย….ฉันกดไลค์ – I like my Fav character”

พร้อมด้วยกิจกรรมจากชมรมศิษย์เก่า COSCI SWU

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท