ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้คัดเลือกนักแสดง" (Casting)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 3 เราพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ นั่นคือ "ผู้คัดเลือกนักแสดง"

เนื้อหา : ผศ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "ผู้คัดเลือกนักแสดง"

ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง มีรูปแบบ และบุคลิกตัวละครที่แตกต่างกันออกไป ผู้คัดเลือกนักแสดง หรือ Casting คือคนสำคัญที่ทำหน้าที่จัดหาและคัดตัวนักแสดงที่สามารถที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีและเหมาะสมกับตัวละคร

ในทีมคัดเลือกนักแสดงนั้น จะมีอยู่ 5 หน้าที่หลักๆ คือ
1. Casting Director หรือ Casting Manager
2. ผู้ช่วย Casting
3. ฝ่าย costume หรือ wardrobe
4. ฝ่าย Make-up and Hair
5. ฝ่าย Technician


. . .


[ หน้าที่ของผู้ช่วยผู้คัดเลือกนักแสดง ]

• รับผิดชอบในการคัดเลือกนักแสดงที่มีลักษณะเหมาะสมกับบทบาท
• รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องแต่งกาย ช่างทำผม ช่างแต่งหน้า และควบคุมงานแต่งหน้าทำผม ของตัวแสดงให้มีบุคลิกตามบทบาทในวันคัดเลือก
• ฝึกการแสดงก่อนการถ่ายทำ และโค้ชการแสดงในวันออกกองถ่าย
• เจรจาต่อรองเรื่องการจ่ายเงินแก่นักแสดง


. . .


[ ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นผู้จัดการศิลปิน ]

• นิสัยของผู้ที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ : รักการประสานงาน / พูดเก่ง / ชอบแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี / มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทัศนคติดี
• ความสนใจพื้นฐาน : การแสดง / การกำกับการแสดง / การพูด / การประสานงาน / งบประมาณ / และรู้จักการแก้ไขปัญหา หาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ศิลปิน


#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว