ปี พ.ศ. 2564

การสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการ (Audition) สำหรับ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์


การสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการ (Audition) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 เป็นต้นไป
ให้นักเรียนเข้าระบบ ZOOM ผ่านลิงค์ที่สาขากำหนด
โดยให้นักเรียนตั้งชื่อ ACCOUNT เป็น รหัสเลขที่นั่งสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้

1.การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
2.การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3.ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

     

รายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ เข้าระบบ ZOOM

1.ผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ Download Application ZOOM
2.เข้า Link : ZOOM  ที่อยู่ด้านล่าง หรือ Meeting ID และ Passcode

Guest Lecturer's Host is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
 
Topic: สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
Time: Feb 13, 2021 08:30 AM Bangkok
 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87492064829?pwd=dnk2eDUrazJxVVJ6R1BRRFpBUSswdz09
 
Meeting ID: 874 9206 4829
Passcode: 423043

3.ตั้งชื่อ ACCOUNT เป็น รหัสเลขที่นั่งสอบ เท่านั้น!!! เพื่อให้เจ้าหน้าที่กดรับเข้าห้อง ZOOM
4.เมื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ เข้ามาในห้อง ZOOM แล้ว จะต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ (ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วย)
5.หลังจากการยืนยันตัวตนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะเรียงลำดับผู้เข้าสัมภาษณ์ เข้าห้องสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป
6.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่คนเดียวในขณะสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่จะเรียกให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ Pan กล้อง)
7.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องไม่ใช้ Visual Background ในการเข้าสัมภาษณ์  

***หากผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้ Application ZOOM สามารถเข้าดูได้ที่ http://cosci.swu.ac.th/online/classroom/2020/zoom
    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-649-5000 ต่อ 11270 หรือ 11275 // Facebook : cosci swu