ปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) / วันนี้ - 30 ตุลาคมนี้

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 : เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ตุลาคม 2563

ต่อยอดแนวคิดพร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่หลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ในศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะ การสื่อสาร และการจัดการ ผ่าน 4 กลุ่มวิชาที่ไม่ควรพลาด

• การออกแบบเพื่อธุรกิจ : เน้นการฝึกปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
• การสื่อสารสุขภาพ : สุขภาพคือเรื่องสำคัญ พร้อมนำข้อมูลมานำเสนออย่างสร้างสรรค์ผ่านกลยุทธ์และทฤษฎีที่ไม่เหมือนใคร
• ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รู้ลึกรู้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• นวัตกรรมสื่อสาร : สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม


เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563 ทาง  http://admission.swu.ac.th


เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

คู่มือการสมัครในระบบฯ รายละเอียดหลักสูตร
► เอกสารประกอบการสมัครสอบ ระดับปริญญาโท

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :

• โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
• Line : @cosci
• Facebook : COSCI SWU