ปี พ.ศ. 2567

นิสิตร่วมออกบูทสินค้า โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมร่วมออกบูทสินค้า

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

นางสาวภัทรสุดา สมเจษ
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
“Qualita Jelly Super food” สินค้าเจลลี่ผัก

นางสาวนันท์นภัส คงแพทย์
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
“Buakaw” สินค้าสบู่น้ำมันมะพร้าว