ปี พ.ศ. 2562

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับรางวัล ‘เพชรคชสีห์’

นายชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลรางวัลกิตติมศักดิ์บุคคลวงการบันเทิง ‘เพชรคชสีห์’ ต้นแบบด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตัวอย่างด้านจิตอาสาเพื่อสังคมดีเด่น

โดยชมรมเสริมสร้างนักพัฒนาและนักบริหารไทยสู่สากล
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร