ปี พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัคร 'Diversity Ambassador 2020' เวทีแห่งความเท่าเทียมและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

CO-FEST ครั้งที่ 4
เปิดตัวเวทีแห่งความเท่าเทียม และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

"Diversity Ambassador 2020" 


ภายใต้แนวคิด “Nature, Human and Sex are Equality Universe”
(ความเท่าเทียมทางเพศ การแสดงออกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)


เปิดรับสมัคร นิสิตผู้ซึ่งมีความหลากหลาย (LGBTQ) และมีความสามารถที่เอ่อล้น
พร้อมที่จะออกมาปล่อยของให้ชาว มศว ได้รับรู้ว่า
ความเท่าเทียมนั้นเป็นเรืองที่สำคัญ สิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน...

ก้าวออกมา อย่ารอช้า โลกใบนี้รอฟังเสียงของคุณอยู่!!

. . .

สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น !!

สมัครเข้าร่วมประกวด รายละเอียด / กติกาการประกวด


. . .

คุณสมบัติ

• 1. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ศึกษาอยู่ประสานมิตร)
• 2. มีความหลาหลายทางเพศ LGBTQ
• 3. ไม่จำกัดชั้นปี
• 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีเหตุผล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

. . .

ขั้นตอนการสมัคร

• ขั้นตอนที่ 1 : สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์ม (ตามลิงค์ด้านบนหน้าเว็บไซต์)
• ขั้นตอนที่ 2 : จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำตัว แบบไม่ตัดต้อ ความยาวไม่เกิน 1 นาที (ชุดนิสิต) โดยพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติความเท่าเทียมทางเพศ และการแสดงออกที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มาที่ Email : swudiversityambassador@gmail.com

. . .

รางวัลการประกวด

• มงกุฏและสายสะพายประจำตำแหน่ง Diversity Ambassador 2020
• ทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

. . .

คณะกรรมการตัดสิน

• นพ.นนนี่ร์ สิรีรัญวงศ์ : แพทย์ผู้ชำนาญด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยประจำ Cloud9 Clinic
• คุณเสฏฐรัฐ รอเสนา (พี่พัดชา) : Miss Photo Technique จากการประกวด Miss ACDC 2019
• คุณจิรายุทธ คันธยศ (พี่แม็ก เดอะสตาร์)


. . .


รายละเอียดและกติกาการประกวด


. . .

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
ผ่านทาง Facebook : SmoCosci


. . .

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• https://www.facebook.com/SMOCOSCI/

#COFEST4 #DiversityAmbassador2020
#COSCISWU #ทีมมศว