ปี พ.ศ. 2563

[ประกาศ] ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทั้ง (1) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (2) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดนี้

วัน เวลา และ สถานที่สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ : 9 ธันวาคม 2563
  • เวลา : 09.00 น. เป็นต้นไป
  • สถานที่สัมภาษณ์ : ห้องประชุม 1303 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)


ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา

  • 15 ธันวาคม 2563
  • ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ