ปี พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าภาคเรียนที่ 1/2565

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าภาคเรียนที่ 1/2565

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

1. นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ ในระบบ Supreme ตรง 'คำร้องออนไลน์' หัวข้อ "คำร้องชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า" (รออาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบดีอนุมัติ ในระบบ supreme)

2. นิสิตนำเงินเข้าบัญชี เพื่อรอชำระค่าเทอม (ค่าปรับ วันละ 30 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)

3. หากคำร้องอนุมัติให้นิสิตเข้า ระบบ Supreme ไปที่หน้า ลงทะเบียน เพื่อกดยืนยันการลงทะเบียน จากนั้นจะมีปุ่มให้นิสิตกดชำระเงินเพื่อยืนยันการชำระเงิน

4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน