ปี พ.ศ. 2564

Cosci Alumni - Course "รู้ รอบ ขอบ Cheeze”

Cosci Alumni Course "รู้ รอบ ขอบ Cheese"

คอร์สสุด Exclusive ที่ทำให้ศิษย์เก่า Cosci


"โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ : กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า"

ดำเนินการโดย : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 นี้ 9 โมงเช้า - 4 โมงเย็น อบรมฟรี!! ผ่าน zoom.us

อย่าร้อช้า คลิกสมัครเร๊วววว...!!! >>>สมัครเข้าร่วมอบรม<<<
(ช่วงเช้า) MONEY 101 - ก้าวแรกสู่สังเวียนการเงิน

วิทยากร : คุณธุวชิต วิสุทธิสมาน / ที่ปรึกษาการเงิน FChFP และอดีตบรรณาธิการ aomMONEY

- ปูพื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งการลงทุน ประกัน และการวางแผนภาษี
- ทำไมต้องวางแผนการเงิน
- รู้จักกับภาษีและแนวทางการจัดการ
- ก้าวแรกสู่สังเวียนออมและการลงทุน
- ถาม-ตอบ ทุกปัญหาคาใจการออมเงิน

(ช่วงบ่าย) CRYPTO 101 - ก้าวแรกก่อนการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

วิทยากร : คุณชาญวุฒิ ตั้งชัยธนภัทร / IT Security Team : Upbit Exchange (Thailand)

ปูพื้นฐานในเรื่อง Blockchain & Cryptocurrency เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

- ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Blockchain
- รู้ให้จริงเรื่อง Bitcoin ก่อนจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
- Cryptocurrency เพราะโลกนี้ไม่ได้มีแค่ Bitcoin
- ตั้งสติก่อนลงทุนและข้อควรระวังที่ไม่ควรมองข้าม
- ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ