ปี พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครน้องๆ ม. ปลาย เข้าร่วมโครงการ COSCI NEW SEED ปี 4

เตรียมพบกับค่ายเตรียมความพร้อมสู่เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมการสื่อสารรุ่นใหม่
สร้างศักยภาพ ต่อยอดทักษะ เปิดความคิดสร้างสรรค์จากความรู้ของทุกวิชาเอก

เปิดรับสมัครน้องๆ ระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมเข้าค่ายพัฒนาทักษะ ต่อยอดไอเดีย กับรุ่นพี่และอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 17 พฤศจิกายนนี้ ทาง https://bit.ly/coscinewseed4

(น้องๆ จะต้อง Login GMAIL ก่อนสมัครค่ายฯ)


สมัครเข้าค่ายฯ⇢ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
26 พฤศจิกายน 2563 ทางเพจ COSCI SWU

⇢ วันจัดกิจกรรม
5-6 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
#COSCINEWSEED4 #COSCISWU #ทีมมศว