ปี พ.ศ. 2563

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สำหรับบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้แล้ว!

ผ่านทาง http://commencement.swu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563


ขึ้นทะเบียนบัณฑิต รายนามบัณฑิต


สำหรับกำหนดการรับปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้มีรายละเอียดดังนี้ :

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2
ณ มศว องครักษ์

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์


#SWUcommencement62
#COSCISWU #ทีมมศว