ปี พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศ การจัดบูธ COSCI SWUประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลแก่นักเรียนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ภาพบรรยากาศ การจัดบูธ COSCI SWUประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลแก่นักเรียนโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการแนะนำให้ข้อมูลน้องๆมัธยมที่สนใจ ในหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมโดยพี่ๆนิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วันที่ 8 กันยายน 2566ณ โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)