ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมอบรม "TCAS Portfolio EP.2" by COSCI.SWU

กลับมาตามคำเรียกร้อง! กับกิจกรรม การอบรม เทคนิค และการสื่อสารความสามารถด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่น Portfolio ใน 'ทุกคณะและทุกมหาวิทยาลัย' ผ่านระบบ #TCAS63 อย่างมั่นใจกว่าใคร! กับกิจกรรม "TCAS Portfolio : Episode 2" by COSCI.SWU

เรียนรู้การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่น แตกต่าง และไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งค้นหาตัวตนและบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ และรับคำแนะนำผ่านทุกมุมมอง จากวิทยากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

// เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6 //

จัดขึ้นจำนวน 2 รอบ / รอบละ 70 คน :
• รอบที่ 1 : 08.30-14.30 น.
• รอบที่ 2 : 12.30-17.30 น.


16 พฤศจิกายน 2562
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

รับสมัครวันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2562
ผ่านทาง http://bit.ly/cosciport63-ep2

สมัครเข้าอบรม


ค่าลงทะเบียน : คนละ 800 บาท
พร้อมได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย และ อาหารว่าง

* หลังจากลงทะเบียนแล้วรอรับ E-mail แจ้งรายละเอียดการชำระเงินภายใน 3-5 วันทำการอีกครั้ง


. . .


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง


• 02-649-5000 ต่อ 11275
• facebook : COSCI SWU
• twitter : @cosciswu
• line : @cosci


#TCASPortfoliobyCOSCI #COSCISWU #ทีมมศว #dek63