ปี พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ℹ️ ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้ผ่านทาง http://cosci.swu.ac.th/download 
และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มต้นฝึกงาน 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ : 
- ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 15
- 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือ 02-259-2343 (พี่ปุ้ย)