ปี พ.ศ. 2562

GQ & VOGUE Thailand's Campus Tour 2019

นิตยสาร GQ และ VOGUE ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านแฟชั่นและการปรับตัวของนิตยสารในยุคปัจจุบันสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งการปรับลุคและสไตล์การแต่งตัวเพื่อเข้าสังคมหรืองานอีเว็นท์ต่างๆ ผ่านกิจกรรม "Campus Tour 2019"

โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายความรู้จาก คุณณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ (บรรณาธิการบริหาร GQ), คุณนิพิฐพนธ์ รุ่งเรือง (ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น GQ), คุณจงกล พลาฤทธิ์ (ผู้อำนวยการด้านแฟชั่น GQ), คุณเอมิโกะ โคอิจิ (บรรณาธิการความงาม Vogue), และคุณปภัสรา นัฎสถาพร (บรรณาธิการดิจิทัลด้านแฟชั่น Vogue)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร