ปี พ.ศ. 2562

[#CEF2019] Keep Rolling Thesis Exhibition - มาร์คเถอะจ้ะ จะเผื่ออะไรนักหนา

[#CEF2019 - COSCI Thesis Exhibition Festival 2019]

พบกับผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 12 ภาพยนตร์สั้น จากผลงานนิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงาน

Keep Rolling Thesis Exhibition - มาร์คเถอะจ้ะ จะเผื่ออะไรนักหนา

20-21 เมษายน 2562ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/KeepRollingThesis/


#keeprollingThesisExhibition
#8mmThesisExhibition
#COSCISWU #ทีมมศว